Anoniem cyberincidenten melden

Reporting cyberincidents easy, fast and anonymous

Meld incidenten van uw klanten binnen 3 minuten.

Report on behalf of your customers in 3 minutes

Snel inzichten ontvangen over de online
bedreigingen om uzelf én uw klanten beter
te beschermen.
Quickly receive insights about the online
threats to protect yourself and your customers
better then before.

Begin met melden.

Start reporting.

Geef u op om als eerste cyberincidenten te kunnen melden en beter inzichten te krijgen in online bedreigingen:

Subscribe to be part of the first to report cyber incidents and gain better insights into online threats:


Anoniem melden zonder risico’s

Anonymous reporting without risks

Tijdens het doen van de melding van circa 3 minuten wordt bewust geen persoonlijk identificeerbare data gevraagd.

During the reporting of approximately 3 minutes, no personally identifiable data is deliberately requested.


Dashboards en notificaties

Dashboards and notifications

Krijg toegang tot verschillende dashboards en pushnotificaties.

Get access to various dashboards and push notifications.


Klanten beter beschermen

Protect customers better

Ondersteun uw eigen klanten beter door preventief bij te springen wanneer potentiele gevaren zich voordoen.

Support your own customers better by taking preventive action when potential dangers arise.


Bekijk onze demo.

View our demo.


Bekijk het dashboard.

View the dashboard.

PowerBI

Begin met melden:

Begin met melden:

Binnenkort kunt u via dit platform cyberincidenten melden. Meld u aan om een bijdrage te leveren aan de online veiligheid:

You will soon be able to report cyber incidents via this platform. Sign up to contribute to online safety: